Je hebt recht op een goed product, dat je normaal binnen de gestelde garantietermijn moet kunnen gebruiken. Computershop Millingen garandeert dat onze geleverde producten doen wat je er in alle redelijkheid van mag verwachten en dat ze geen gebreken hebben. Computershop Millingen verleent garantie op alle producten, waarbij de garantietermijnen uiteenlopen. De betreffende garantietermijn vind je terug op je Pakbon. Als het geleverde product defect raakt binnen de garantieperiode, kun je een beroep doen op de garantie. Computershop Millingen zal bij een – na inspectie geconstateerd – defect je product repareren of vervangen door een nieuw of andere product.

Heb je binnen de gestelde garantietermijn een probleem met een product van Computershop Millingen?
Neem dan DIRECT contact met ons op, dan helpen wij u graag verder om het probleem op te lossen.

Wat betreft de garantiebepaling zijn de rechten en vorderingen van toepassing die de wet aan de consument toekent. De door ons aangeboden garantie doet geen afbreuk aan deze wettelijke rechten. De wettelijke garantie houdt in dat een product datgene is of moet doen wat de consument er in alle redelijkheid van mag verwachten.

Uitzonderingen en beperkingen

– De garantie is niet van toepassing als de mankementen geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik of gebruik voor andere dan normale (bedrijfs)doeleinden, van buiten komende oorzaken, zoals brand- of water en vochtschade, of als de goederen door anderen dan Computershop Millingen zijn gewijzigd of worden onderhouden.

– Je bent zelf verantwoordelijk voor schade en/of vermissing tijdens transport naar Computershop Millingen. Dit kan niet worden verhaald bij Computershop Millingen.

– Vermindering van de accucapaciteit door continu gebruik wordt niet gedekt door de garantie. Een batterij die na 12 maanden 75% van haar oorspronkelijke capaciteit bevat, wordt beschouwd als normaal en kan daarmee niet onder garantie worden vervangen.

– Garantie geldt niet wanneer het product onjuist is geïnstalleerd, verwaarloosd, te lang of fout opgeladen, onderhevig is geweest aan een niet door Computershop Millingen geautoriseerde reparatie of modificatie, gebruikt is in een apparaat waarvoor het niet is bedoeld of bij enige andere vorm van incorrect gebruik.

– Reparatie of vervanging van het product leidt niet tot hernieuwing of verlenging van de garantieperiode.

– Schade aan kabels, veroorzaakt door gebruiker, valt niet onder garantie.